Paper Tablet Laptop Mouse Phone

Sharpfin hjälper er nå er fulla potential med

nästa generations portföljsystem

Se filmen om Sharpfin

Avkastning utan riskkontroll är bara tur...

Som förmögenhetsförvaltare så vet du förstås detta, men har du rätt verktyg för att uppnå bra riskjusterad avkastning i praktiken? Sharpfin tillhandahåller ett modernt och intuitivt finansiellt system som hjälper dig hålla koll på risken när du fokuserar på att generera avkastning.

Performance Chart

The 'fin' of finance

Dagens finansindustri är fortfarande en av de sektorer där manuellt arbete och administrationstjänster utgör den största delen av kostnaderna.
Sharpfin’s mål är att automatisera så mycket av förvaltningsprocessen som möjligt. Detta skapar mer tid för dig att fokusera på dina kunder och produkter och sänker samtidigt era totala kostnader.

All platforms